سایت SME.ir
از طريق اين بخش مي توانيد به صورت آنلاين در خواست ايجاد سايت رايگان و ثبت نام در سايت www.SME.ir به اين شركت اعلام نماييد و جهت گرفتن نام كاربري و رمز عبور جهت ارتباط با سايت حداكثر ظرف مدت 72 ساعت از طريق بخش انفورماتيك با شما تماس گرفته خواهد شد.

پیام مدیر عامل
طراحي واحداث شهر صنعتي البرز قزوين به عنوان اولين شهر صنعتي ايران ، استقرار كارخانجات آغاز و توليد ازسال 1346 در اين شهر صنعتي موجب توسعه صنعتي منطقه قزوين شده ، اين رشد منجر به ايجاد زيرساخت ها ، تربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص و شكل گيري و فعاليت صدها كارگاه و موسسه پشتيبان صنايع طي نيم قرن اخير گرديده است. شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين نيز در راستاي توسعه صنعتي پايدار وايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري و اشتغالزايي با اولويت رعايت ضوابط زيست محيطي ادامه مطلب

اطلاعيه
www.Qazviniec.ir
آرشیو اخبار

راه اندازي فن بازار منطقه اي در قزوين1394/08/18

195 ميليارد پروژه هاي عمراني در شهركها و نواحي صنعتي قزوين1394/08/09

شروع عمليات اجرايي فاز سوم شهرك صنعتي ليا1394/08/05

هدايت ناحيه صنعتي طارم بسوي ناحيه تخصصي زيتون1394/08/03

بهره برداري از شبكه گاز شهرك صنعتي خرمدشت1394/07/26

بهره برداري از 20 واحد توليدي در شهركها و نواحي صنعتي قزوين1394/07/22

سرمايه گذاري 10 كشور خارجي در شهركهاي صنعتي قزوين1394/07/20

شركت شهرك هاي صنعتي قزوين اطلاعات بازار كشورهاي خارجي را در اختيار صنايع قرار مي دهد1394/07/14

طرح جامع بسته‌هاي بيمه اي در شهرك‌هاي صنعتي ايران اجرا مي شود1394/07/14

تاكيد مدير كل ثبت بر لزوم صدور اسناد مالكيت شهركهاي صنعتي قزوين1394/07/06


www.ComputerEng.ir

www.ComputerEng.ir

www.ComputerEng.ir

www.ComputerEng.ir

www.ComputerEng.ir
بازديد مدير عامل از واحدهاي صنعتي

www.ComputerEng.ir
بازديد مدير عامل از واحدهاي صنعتي

www.ComputerEng.ir
بازديد مدير عامل از واحدهاي صنعتي

www.ComputerEng.ir
بازديد مدير عامل از واحدهاي صنعتي

 
طراحی و اجرا : ابوالفضل معماری